Vi hjælper når der er brug for at skabe løsninger - med fokus på din situation. Vores primære arbejdsområder er insolvens, erhvervsrådgivning, fast ejendom, udbudsret og entrepriseret.

Insolvensret

Rekonstruktion, likvidation, tvangsopløsning, konkurs, frivillig akkord? Når en virksomhed bliver insolvent og ude af stand til at betale sine kreditorer, er problemstillingerne mange og uoverskuelige. Vi rådgiver ud fra en nøje gennemgang af den konkrete situation. Hvilke veje er mulige og hvad er det mest optimale? I en situation hvor der er meget at tænke på, giver det tryghed med et erfarent juridisk overblik.

 

Erhvervsrådgivning

Vi kombinerer høj juridisk faglighed med evnen til at forstå din forretning. Gennem årene har vi opbygget stor erfaring med et bredt spektrum af virksomheder og brancher. Uanset om det handler om selskabs- oprettelse, ansættelseskontrakter, erhvervslejeret, generationsskifte, selskabsretlige spørgsmål eller noget helt sjette, er Bødstrup Advokatfirma dedikeret til at skabe værdi for din virksomhed.

 

Fast ejendom

Vi er din juridiske partner, der effektivt håndterer enhver erhvervsrelateret ejendomsopgave: Køb og salg, byggeretslige forhold, lejeretslige forhold og afklaring af opståede tvister. Med Bødstrup Advokatfirma er du sikret detaljeret, omhyggelig udarbejdelse og gennemgang af alle relevante dokumenter. Ved egentlige tvister har vi stor erfaring med såvel ”syn og skøn” samt sagsførelse ved domstolene.

 

Udbudsret

Vi har flerårig erfaring med rådgivning for ordregivere og tilbudsgivere. Vi kan kombinere udbudsretten med andre juridiske specialistkompetencer indenfor hhv. bygge- og anlæg, kommercielle kontrakter samt fast ejendom.

Vi kan varetage hele udbudsprocessen fra start til slut og kan tilbyde særdeles fleksible samarbejdsformer med vores klienter.

Vores klienter udgør primært ordregivere indenfor forsyningssektoren, hvor vi har opbygget et særligt branchekendskab, hvor vi bistår med erhvervelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsprojekter.

Bødstrup Advokatfirma kan blandt andet bistå med:

 • Tilrettelæggelse af et udbud herunder vurdering af udbudspligten
 • Udarbejdelse af kontraktgrundlaget samt udbudsdokumenterne
 • Gennemførelse af udbudsprocessen (herunder projektledelse)
 • Kvalitetssikring af udbudsmaterialet
 • Vurdering af de indkomne tilbud
 • Forhandling med tilbudsgivere
 • Klagesager ved hhv. Klagenævnet for Udbud samt ved domstolene

 

Entrepriseret

Er du bygherre eller entreprenør og har brug for juridisk bistand i forbindelse med et byggeri, kan vi hjælpe dig. Vi bistår vores klienter med rådgivning i henhold til AB 92, AB 18, ABT 93, ABT 18, ABR 89 og ABR 18 og kan yderligere bistå med:

 • Udarbejdelse af udbudsgrundlag
 • Kontraktgrundlag
 • Rådgivning om fristforlængelser, ekstraarbejder, mangelsindsigelser, dagbod, afleveringsforretning mm.
 • Konfliktløsning