Finn Bødstrup
Advokat, Indehaver
Møderet for Højesteret

Tlf. 28 10 48 65
fb@boedstrup.com

Fast medhjælper hos Skifteretten i Aalborg (konkurser, tvangsopløsninger) gennem mere end 20 år.
Optaget i Gældsstyrelsens Advokatpanel i Aalborg Retskreds.

Endvidere certificeret insolvensadvokat samt medlem af Danske Insolvensadvokater

Bestyrelsesmedlem i flere erhvervsvirksomheder

Tidligere Formand for
Aalborg Advokatforening

Bestyrelsesmedlem
Aftagerpanel, Jura, AAU

Bestyrelsesmedlem
Forskningsinnovation A/S

Rådgivende advokat
Advokatvagten i Aalborg

Christina Lind
Advokatfuldmægtig

Mediator indenfor bygge og anlæg

Tlf: 51 29 14 54
cl@boedstrup.com

Specialiseret i udbudsret. Erfaring med rådgivning og varetagelse af udbud for offentlige ordregivere samt private tilbudsgivere i forbindelse med vare- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder.

Rådgivning og konfliktløsning af bygge-anlægsprojekter i henhold til AB92, AB18, ABR18, ABT18.

Flerårig erfaring fra Forsyningssektoren som jurist og har et indgående branchekendskab.

Cecilia Højgaard Madsen
Juridisk Sagsbehandler

Tlf. 40 22 66 16
cm@boedstrup.com

Sonja Lund
Advokatsekretær

Tlf. 40 22 66 16
sl@boedstrup.com